Home / DRUŠTVO / Evo koje je kriterijume trebalo da ispuni Leskovac, da bi dobio sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju
hotel bell

Evo koje je kriterijume trebalo da ispuni Leskovac, da bi dobio sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju

Gradovi i opštine koje dobiju BFC SEE sertifikat se pozicioniraju kao najnaprednije lokalne samouprave u regionu i imaju veće šanse za podršku nacionalnih i međunarodnih institucija i donatora. Do ovog dokumenta se dolazi kroz ispunjenje 10 kriterijuma i 67 podkriterijuma

Prvi uslov je da lokalna samouprava poseduje Strategiju lokalnog razvoja, a grad Leskovac je, osim što je usvojio ovaj strateški dokument, obezbedio da u njegovoj izradi učestvuju i javni i privatni sektor, organizovao javnu raspravu, razvio plan implementacije i odredio prioritetne projekte.

Drugim, pod nazivom “Organizaciona jedinica koja je zadužena za lokalni ekonomski razvoj “ , bilo je neophodno da grad oformi posebnu organizacionu jedinicu zaduženu za lokalni ekonomski razvoj, koja učestvuje u procesu strateškog planiranja, sprovođenje projekta, rukovodi anketiranjem stavova poslovne zajednice i zapošljava ljude koji govore engleski jezik i kontinuirano se edukuju.

Za ispunjenje trećeg kriterijuma “Saradnja javnog i privatnog sektora “, kod Leskovca je ocenjivano to što ima Privredni savet, koga čini najmanje 5o posto predstavnika poslovne zajednice, što se privrednici konsultuju prilikom donošenja svih strateških dokumenata, te što se gradsko rukovodstvo redovno sastaje sa privrednicima, sa ciljem da pomogne u rešavanju njihovih problema.

Kriterijum “Sistem usluga za dobijanje građevinske dozvole“ Leskovac je ispunio u visokom procentu, jer ima važeću prostorno-plansku dokumentaciju, koja omogućava izdavanje dozola za gradjnu, obezbeđuje informacije o uslovima za dobijanje dozvola i na svojoj internet stranici nudi digitalizovane podatke o dostupnom zemljištu i infrastrukturi.

Peti uslov, “Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenje investicija“ podrazumevao je posedovnje različitih baza podataka koje Leskovac ima na svojoj internet stranici i redovno ih ažurira.

Aktivnosti za promociju ulaganja i kvaliteta poslovnog ambijenta“ su sledeći kriterijum koji je grad Leskovac stoprocentno ispunio, jer ima ažuriranu prezentaciju o mogućnostima poslovanja, namenjenu potencijalnim stranim i domaćim investitorima, podržava učešće svojih privrednih subjekata na domaćim i međunarodnim sajmovima i raspolaže različitim promotivnim materijalom, u cilju što bolje prezentacije svojih kapaciteta.

Lokalna samouprava uspešna je u Predviđanju troškova poslovanja i odgovorno upravlja finansijama, jer je napravila Kalendar troškova, redovno obaveštava javnost o komunalnim taksama i naknadama i obezbeđuje olakšice rivredi u ovoj oblasti. Sposobna je da dokumentuje i izračuna svoju kreditnu sposobnost, što je bilo potrebno za ispunjenje sedmim kriterijumom.

Grad Leskovac redovno prati dinamiku lokalnog tržišta rada i ima aktivan odnos prema utvrđenom stanju i potrebama, podržava jedan ili više programa za obuku kadrova, u saradnji sa lokalnom privredom, pokazuje inicijativu za izmenu obrazovnih profila srednjih škola, u skladu sa potrebama, čime je ispunio zahteve po kriterijumu broj 8.

Pod pretposlednjim osnovnim kriterijumom ‘‘Pružanje podrške razvoju preduzetništva“, podrazumeva se da je grad obezbedio sredstva u budžetu za pokretanje poslovnih aktivnosti i razvoj preduzetništva, definisao set nefinansijskih mera u tu svrhu, te da podržava bar jedno udruženje privrednika ili poljoprivrednika.

Poslednji i jedan od najvažnijih kriterijuma “Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge“, predviđao je da grad ima plan infrastrukturnog razvoja, nudi opremljeno zemljište u industrijskim i poslovnim zonama, redovno analizira potrebe i stavove privrednika o dostupnosti, kvalitetu i cenama komunalnih usluga i ima uspostavljen sistem za prijem žalbi, molbi, pružanje informacija građanima i poslovnom sektoru, u vezi sa komunalnim uslugama, koji funkcioniše 24 sata, 7 dana u nedelji.

Standardom propisan minimum za pristupanje BFC SEE programu je 75% ispunjenosti uspostavljenih kriterijuma sertifikacije, a grad Leskovac je postavljene uslove ispunio sa 96,33 procenta, što je najviše u odnosu na prethodne tri procedure.

Check Also

Počinje rekonstrukcija ulice Devet Jugovića, poslednje gradske saobraćajnice pod kockom

Zbog rekonstrukcije ulice Devet Jugovića, režim saobraćaja u ovom delu grada biće privremeno promenjen. Za …

Оставите одговор