Tag Archives: PWW Leskovac

Decenija aktivnog sprovođenja vikend akcija čišćenja javnih površina i uklanjanja divljih deponija na teritoriji Leskovca

Danas se navršilo 10 godina od kako je na inicijativu gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića započeta dobra praksa – vikend akcija uređenja i čišćenja javnih površina i uklanjanja divljih deponija. Za deset godina predanog rada uređeno je preko 600 lokacija (neke su čišćene više puta). Uklonjeno je preko 9500 tona otpada, …

Read More »

Kuda sa građevinskim”šutom” iz domaćinstava?Leskovac ima odlagalište za tu vrstu otpada, ali on najčešće završi pored puteva

Građevinski otpad uključuje otpad koji nastaje prilikom gradnje objekata ili javne infrastrukture, rekonstrukcije, održavanja ili rušenja postojećih građevina, kao i otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može koristiti bez prethodne obrade. Ovo je zvanična definicija pojma ”građevinski šut” i sastoji se od neopasnih i opasnih materijala. U prve …

Read More »