hotel bell

Savet za društvene delatnosti GrO SNS Leskovac predložio dopune Zakona o socijalnim kartama

U prostorijama gradskog odbora SNS Leskovac, Savet za društvene delatnosti , održao je konferenciju sa temom Predlog teksta na predlog nacrta zakona o socijalnim kartama.

Tim povodom prisutnima se obratila Branka Cakić iz Savet za društvene delatnosti GO SNS-a Leskovac, istakavši da je ovaj odbor uzeo aktvno učešće i predložio uvođenje novina u ovaj zakon.

“Gradski odbor SNS-a Leskovac preko Saveta za društvene delatnosti, uzeo je aktivno učešće u razmatranju nacrta Zakona o socijalnim kartama. Predložili smo dopunu ovog zakona koja se odnosi na izmene teksta u članu 19. predloga nacrta, koji se odnosi na razmenu podataka između određenih subjekata. Naime Ministarstvo nadležno za poslove državne uprave, konkretno, Matične službe, ne vodi evidenciju o jednorodnim roditeljskim porodicama i naš predlog je da se ta klauzula evidentira u naknadni upis “zabeleške” izvoda iz matične knjige rođenih. Za ovu kategoriju porodica trenutno se ne vodi evidencija i uverenja koja se izdaju na zahtev stranaka nisu javna isprava, shodno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku. Takođe u istom članu predloga nacrta u delu podataka koja obezbeđuje MUP smatramo da je potrebno da budu dostupni i podaci o readmisiji. Srbija kao potpisnica sporazuma o takozvanom “Belom šengenu” ušla je u red zemalja koje mogu da koriste privilegiju bezviznog režima sa zemljama Evropske unije. Međutim to je donelo i veliki broj građana koji ilegalno borave u državama članicama Evropske unije, te smatramo da je ovo izuzetno važno kada je u pitanju pravilno raspoređivanje novca za socijalnu pomoć, jer se u praksi trenutno dešava da određeno lice ostvaruje prava na novčanu socijalnu pomoć u Srbiji, a onda ode u zemlje EU u kojoj opet ostvaruju pravo na socijalnu pomoć, tako da primaju ovu vrstu pomoći po dva osnova. Na kraju smatramo da je potrebno da i podaci Osnovnog suda budu deo baze podataka, misleći na deo koji se odnosi na alimentaciju, jer smatramo da postoji veliki broj roditelja koji ne mogu da naplate alimentaciju na potraživanje i zbog toga nisu u mogućnosti da ostvare neko svoje pravo posebno pravo na dečiji dodatak ili na novčanu socijalnu pomoć – kazala je ovom prilikom Branka Cakić.

Direktor Centra za Socijalni rad, Predrag Momčilovič istakao je da će usvajanje Zakona o socijalnim kartama olakšati posao Centra za socijalni rad.

” Budući Zakon o socijalnim kartama omogućiće nam da sve podatke o jednoj osobi imamo na jednom mestu. Do sada smo radili na upit sa najmanje 6 službi, koje su nam davale neophodne podatke. Ovaj predlog nacrta Zakona je da se socijalne karte odnosno podaci vezani za ovaj zakon odnose na korisnike socijalne zaštite, kojih na teritoriji naše zemlje ima oko 600 hiljada, a da se kasnije socijalne karte odnose i na celokupno stanovništvo. Predviđeno je da se ovaj zakon radi etapno a da se sa prvom fazom završi 2021. godine nakon popisa stanovništva. Svi podaci koji budu unešeni u bazu biće zaštićeni, i prilikom pretrage tačno će se znati koja služba i koji radnik potražuju informacije o nekoj osobi – rekao je Momčilović.

Socijalne karte su zamišljene tako da institucijama omoguće integrisanje i čuvanje podtaka o nekoj osobi u jedinstvenu bazu koja će omogućiti službama da brže i jednostavnije dobiju podatake koji su im neophodni za rad.

Check Also

Kako postupiti u slučaju saobraćajne nezgode?

Saobraćajne nezgode su čest i neizbežan deo svakodnevnog života. U takvim situacijama, šteta nastala povredama …

Оставите одговор