Home / DRUŠTVO / Konkurs za finansiranje programa udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada
hotel bell

Konkurs za finansiranje programa udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada

Gradsko veće grada Vranja raspisalo je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa u 2021. godini.

Pod programima i projektima u oblasti društvenog i humanitarnog rada smatraju se programi i projekti u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zdravstvene zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno prati javne potrebe.

Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata iz sredstava predviđenih Odlukom o budžetu grada Vranja za 2021. godinu imaju udruženja koja ispunjavaju sledeće uslove: da su osnovana u skladu sa važećim propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja, i da su registrovana za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera, udruženja čiji se programi i projekti realizuju na teritoriji grada Vranja, kao i zavičajna udruženja i udruženja koja zastupaju interesa Grada Vranja u Republici Srbiji, da udruženja imaju usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i projekte koji su od javnog interesa i da delovanje udruženja nije političke prirode.

Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata na osnovu ovog konkursa obezbeđena su sredstva u budžetu grada Vranja u iznosu 12.300.000,00 dinara. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 19.01.2021. godine. Period za realizaciju projekta je do 15.12.2021. godine. Prijave na konkurs uz prateću dokumentaciju, u 3 (tri) primaraka, u zatvorenoj koverti podnose se lično ili putem pošte na adresu: Grad Vranje Gradsko veće, sa naznakom Кomisiji za dodelu sredstava udruženjima u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2021. godinu, ulica Кralja Milana broj 1, 17500 Vranje.

Check Also

Vasilije, Jakov i Petar prve trojke u ovoj godini u Leskovcu

Vasilije, Jakov i Petar, uveselili su jučerašnji dan upošljenicima odeljenja Ginekologije, Opšte bolnice Leskovac. A …

Оставите одговор