Zakon o upotrebi ćirilice, usvaja se po hitnom postupku !? Evo šta donosi

Predlogom novog zakona, Vlada Srbije definisala je ćiriličko pismo kao matično pismo. Širi se krug javnih subjekata koji će obavezno u svom radu koristiti ćirilicu, a privrednici i preduzetnici iz privatnog sektora, ukoliko odaberu ovo pismo, dobijaju poreske olakšice.

Ko je u obavezi da je koristi

Ćirilica do sada bila obavezna u radu državnih organa, organa autonomnih pokrajina, gradova i opština, ustanova, privrednih društava i drugih organizacija kad vrše javna ovlašćenja, u radu javnih preduzeća i javnih službi. Predlogom novog zakona, upotreba ćiriličnog pisma će biti obavezujuća i za privredna društva i organizacije sa većinskim učešćem javnog kapitala, odnosno za strukovna udruženja, koja se predstavljaju na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Obavezna upotreba srpskog jezika i ćiriličkog pisma podrazumevaće i pravni promet, ispisivanje poslovnog imena, sedišta, delatnosti,  naziva roba i usluga, uputstava za upotrebu, informacija o svojstvima robe i usluga, garancijskih uslova, ponuda, računa (faktura) i potvrda.

Takođe, kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinasiraju iz javnih sredstava moraće da imaju logo ispisan na ćiriličkom pismu. 

U predlogu piše i da se mogu ustanoviti poreske i druge olakšice  za privredne i druge subjekte koji u svom poslovanju, odnosno u obavljanju svoje delatnosti, odluče da koriste ćiriličko pismo, što uključuje i korišćenje ćiriličkog pisma u elektronskim medijima i prilikom izdavanja štampanih javnih glasila.

Na koga se obaveza ne odnosi

Obavezna upotreba jezika i pisma neće se odnositi na privatnu komunikaciju, pisanje i upotrebu ličnih imena, dvojezične publikacije, knjige i kompijuterske programe (osim njihovih opisa i uputstava), prihvaćenu naučnu i tehničku terminologiju.

Obavezna upotreba jezika i pisma neće se odnositi na privatnu komunikaciju, pisanje i upotrebu ličnih imena, dvojezične publikacije, knjige i kompijuterske programe (osim njihovih opisa i uputstava), prihvaćenu naučnu i tehničku terminologiju. Takođe zakonom neće biti obuhvaćena ni naučna i umetnička dela, naučna i obrazovna delatnost škola na stranim jezicima, dvojezičnih škola, kursevi stranih jezika, žigovi i oznake geografskog porekla.

Za postupanje suprotno odredbama, predviđene su i novčane kazne.

Za prekršaje pravnog lica predviđena je novčana kazna od 50.000 do 500.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu kazna od 15.000 do 100.000 dinara.

Zašto po hitnom postupku

Inače, Vlada je donošenje novog zakona predložila po hitnom postupku, jer bi u suprotnom moglo doći do štetnih posledica za rad organa i organizacija, u smislu ugrožavanja srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kao kulturnih i tradicionalnih vrednosti srpskog naroda u zemlji i regionu”. 

Zakon se po hitnom postupku može doneti samo u izuzetnim slučajevima, ako se njime uređuju pitanja i odnosi nastali usled okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona bi moglo da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija.

Check Also

U petak počinje “Paradajz fest” (Program)

U periodu od 19. do 21. jula 2024. godine u opštini Lebane održava se manifestacija …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *