hotel bell

U sredu 31. maja počinje Akcija sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca

U skladu sa donetim Programima za 2023. godinu, Odeljenje za zaštitu životne sredine i Odeljenje za privredu i poljoprivredu, Gradske uprave grada Leskovca, sprovešće Akciju sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca.

Akcija spada u grupu preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti kod stanovnika.

Realizacija Akcije poverena je „Racom92“ d.o.o. Beograd, kao najboljem ponuđaču, a stručnu kontrolu i nadzor vršiće ovlašćena stručna ustanova „Institut za javno zdravlje Vranje“.

Akcija će početi 31.05.2023. godine i obuhvata:

Deratizaciju:

 • Kanalizaciona mreža – šahte
 • Javne i zelene površine
 • Groblja
 • Priobalje reka Veternice
 • Deponije
 • Nehigijenska naselja
 • Poslovne i pomoćne gradske prostorije
 • Kolektivno stanovanje – podrumske prostorije
  Dezinsekciju:
 • Suzbijanje larvi komaraca stajaćih voda – kanala i bara,
 • Suzbijanje odraslih formi komaraca – zamagljivanje po Planu maršrute,
 • Suzbijanje krpelja na javnim i zelenim površinama,
 • Dezinsekcija kolektivnog stanovanja,
 • Poslovne i pomoćne Gradske prostorije.

Suzbijanje larvi komaraca vršiće se u prepodnevnim časovima, a zamagljivanje odraslih formi u kasnim večernjim časovima, o čemu će građani i Pčelarska udruženja biti blagovremeno obaveštavana tri dana pre izvođenja tretmana, putem lokalnih medija.

Obaveštavanje o Akciji će se vršiti i lepljenjem plakata na vidljivim mestima, na svim lokacijama koje će biti tretirane.

U Akciji će učestvovati predstavnici Gradske uprave, Odeljenja za zaštitu životne sredine i Odeljenja za privredu i poljoprivredu – saopšteno je iz Odeljenja za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca.

Check Also

Zaprašivanje komaraca odloženo zbog lošeg vremena

Najavljen početak borbe protiv komaraca odložen je zbog nepovoljnih vremenskih uslova za ovakvu vrstu posla. …

Оставите одговор