Tag Archives: Višegrad

EVROPSKA PERSPEKTIVA Leskovac, Višegrad i Elin Pelin “Zajedno za ujedinjenu Evropu”

Delegacija grada Leskovca danas je sa delegacijom opštine Višegrad i predstavnicima opštine Elin Pelin iz Bugarske učestvovala na okruglom stolu na temu „Zajedno za ujedinjenu Evropu“ Na ovom sastanku vođeni su razgovori o evropskim perspektivana opština, opštim problemima i mogućnostima njihovog rešavanja kroz instrumente i politike Evropske unije.

Read More »