Tag Archives: SOS dečja sela

1.2 miliona dece na evidenciji Centra za socijalni rad, najčešće zbog nasilja u porodici i nebrige

Od ukupnog broja dece u Srbiji, koje je prema podacima iz 2020. godine bio skoro 1.2 miliona, čak 25,8% se nalazi na evidenciji Centara za socijalni rad. Ovako visok procenat zastupljenosti dece u sistemu socijalne zaštite ukazuje da su deca najranjivija kategorija stanovnika u Srbiji. Broj dece koja su izmeštena …

Read More »