Tag Archives: Kanalizaciona mreža

Nova kanalizaciona mreža za Bujanovčane vredna 31 milion evra

Foto: srbij.gov.rs Preko projekta „Čista Srbija“ u opštini Bujanovac biće izgrađena kanalizaciona mreža. Bujanovac jedna od 65 opština u Srbiji koja je ušla u program “Čista Srbija” i time otvorila  mogućnost konkurisanja za sredstva koja će se ulagati u regulaciju otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže. Za ovu opštinu je …

Read More »

Izmena režima saobraćaja zbog radova na dogradnji kanalizacione mreže u Turekovcu

Grad Leskovac kao naručilac radova obaveštava sve učesnike u saobraćaju o privremenoj izmeni režima saobraćaja, zbog radova na dogradnji kanalizacione mreže u Turekovcu sa izvođenjem radova na KP br 2898/3 KO Gornje Stopanje (zapadno od nožice nasipa Hisarskog kanala), ispoddržavnog puta IIA reda broj 226 na stacionaži km 61+134. Radovi …

Read More »