Tag Archives: arheološko nalazište

Postavljanje ograde oko Caričinog grada je prvo ozbiljno ulaganje države u ovaj lokalitet

Ograđivanje Ivstiniane Prime jedan je od načina da se ovo neprocenjivo važno arheološko nalazište zaštiti od divljih kopača Posle 111 godina od početka istraživanja jednog od najvećih i najznačajnijih ranovizantijskih gradova, pristupa se ozbiljnoj zaštiti lokaliteta. U prvoj fazi radova, ograđuje se centralna zona nalazišta, tačnije samo njegovo jezgro, a …

Read More »

Justinijana Prima – Raskošni grad koji čuva istoriju

Arheološko nalazište od izuzetnog značaja „Caričin grad“ iz 6 veka, predstavlja ostatke arhitekture ranovizantijskog crkvenog centra „Justinijane prime“ čiji je ktitor car Justinijan Prvi. Uže urbano jezgro okruženo bedemima prostiralo se na površini od oko 10 hektara i nije pretrpelo kasnije dogradnje. Šire područje zahvatalo je više od 40 hektara …

Read More »

Arheolozi iz Austrije i Beograda, sa svojim kolegama iz Leskovca, unose arheološki materijal za zvanično publikovanje nalazišta Svinjarička čuka

U Narodnom muzeju u Leskovcu u periodu od 14. marta do 20. aprila borave arheolozi sa Austijskog arheološkog instituta u Beču i Arheološkog instituta u Beogradu povodom ovogodišnje prolećne kampanje. Cilj kampanje je sistematska i detaljna dokumentacija pokternog arheološkog materijala (3D skeniranje, fotografisanje, crtanje, mikrofotografija, hronološko opredeljivanje i tipološka analiza) …

Read More »