Tag Archives: Agencija za osiguranje depozita

Prvog aprila u Srbiji aktivno 1.813 stečajeva, nakon što je Agencija obustavila i zaključila 6,2 hiljade postupaka

Tačka je stavljena na sudbinu brojnih preduzeća, od kojih su neka u stečaju duže od 25 godina. Takođe je, u prva tri meseca, postupak otvoren nad novih 69 privrednih subjekata Izuzimajući stečajne postupke po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji , Agencija za osiguranje depozita, saopštila je da je …

Read More »