Početna / EKONOMIJA / Prodaju se nekretnine „Graditelja“ u Leskovcu, Kragujevcu i Beogradu

Prodaju se nekretnine „Graditelja“ u Leskovcu, Kragujevcu i Beogradu

Stečajni upravnik AD „Graditelj“ iz Leskovca oglasio je, na osnovu Rešenja stečajnog sudije Privrednog suda u Leskovcu prodaju dela nepokretne imovine nekadašnjeg giganta u Leskovcu, Kragujevcu i Beogradu.

Na javnoj licitaciji biće ponuđen četvrti sprat zgrade „Graditelja“ u centru Leskovca (poznat i kao aneks Doma sindikata), zatim lokali u Kragujevcu, garažau Beogradu i objekti u Leskovcu.

Kompletan tekst prodajnog oglasa glasi:

PREDMET PRODAJE je deo nepokretne imovine stečajnog dužnika i to :
CELINA 1 . Deo poslovne zgrade – 4. sprat , ukupne površine 492,00 m2 ,( 12 poslovnih prostorija ) u Leskovcu, ulica Trg Revolucije 33 , na k.p. 5406/2 upisana u list nepokretnosti broj 117 К.O. Leskovac ,
ukupna procenjena vrednost CELINE 1. je 27.000.000,00 dinara .
Depozit iznosi 5.400.000,00 dinara .
Početna cena iznosi 13.500.000,00 dinara
Licitacioni korak iznosi 100.000,00 dinara .
CELINA 2 . koju čine dva posebna dela i to :
-… Nepokretnost opisana kao lokal broj 26 , broj posebnog dela 4 , koji se sastoji od tri prostorije
( prodajnog prostora , predprostora i VC-a ) , ukupne površine 33,00 m2 , u Кragujevcu , ulica Bosanska 61, na k.p. 8939 upisana u list nepokretnosti broj 1738 К.O. Кragujevac 4 – naselje Sušica,
-… Nepokretnost opisana kao lokal broj 30 , broj posebnog dela 5 , koji se sastoji od tri prostorije
( prodajnog prostora , predprostora i VC-a ) , ukupne površine 33,00 m2 , u Кragujevcu , ulica Bosanska 61 ,na k.p. 8939 upisana u list nepokretnosti broj 1738 К.O. Кragujevac 4 – naselje Sušica,
Ukupne procenjena vrednost CELINE 2. ( oba posebna dela označena brojevima 4 i 5 ) je 7.128.000,00 dinara .
Depozit iznosi 1.425.600,00 dinara .
Početna cena iznosi 3.564.000,00 dinara
Licitacioni korak iznosi 50.000,00 dinara .
CELINA 3 . koju čine nepokretnosti u Leskovcu na k.p. 2099/1 upisana u list nepokretnosti broj 16872 К.O Leskovac i to :
Zgrada-objekat broj 1 površine 161 m2
Zgrada-objekat broj 2 površine 67 m2
Zgrada-objekat broj 3 površine 86 m2
Zgrada-objekat broj 4 površine 328 m2
Zgrada-objekat broj 5 površine 551 m2
i pravo korišćenja zemljišta pod zgradom-objektom i uz zgradu-objekat površine 4857 m2 sa obimom udela 4787/4857
ukupna procenjena vrednost CELINE 3. je 10.500.000,00 dinara .
Depozit iznosi 2.100.000,00 dinara .
Početna cena iznosi 5.250.000,00 dinara .
Licitacioni korak iznosi 50.000,00 dinara .
CELINA 4 . koju čine nepokretnosti u Leskovcu na k.p. 2101/3 i k.p. 2101/4 upisana u list nepokretnosti broj 16049 К.O Leskovac i to :
Deo Zgrade-objekata , broj zgrade 1 površine 47 m2 i pravo korišćenja zemljišta pod zgradom-objektom i uz zgradu-objekat površine 652 m2 na k.p. 2101/3 К.O. Leskovac i pravo korišćenja zemljišta površine 215 m2 na k.p. 2101/4 К.O. Leskovac.
ukupna procenjena vrednost CELINE 4. je 1.400.000,00 dinara .
Depozit iznosi 280.000,00 dinara .
Početna cena iznosi 700.000,00 dinara
Licitacioni korak iznosi 30.000,00 dinara .
CELINA 5 . koju čine nepokretnosti u Leskovcu na k.p. 12268 upisana u list nepokretnosti broj 19225 К.O Leskovac i to :
Deo Zgrade-objekata , broj zgrade 2, površine 8 m2 i pravo korišćenja zemljišta pod zgradom-objektom i uz zgradu-objekat površine 1608 m2 sa obimom udela 1304/1608
ukupna procenjena vrednost CELINE 5. je 3.000.000,00 dinara .
Depozit iznosi 600.000,00 dinara .
Početna cena iznosi 1.500.000,00 dinara .
Licitacioni korak iznosi 30.000,00 dinara .
CELINA 6 . Garaža broj 34 na Novom Beogradu, ulica Studentska broj 23 , objekat broj 9 na k.p. 959 upisan u list nepokretnosti broj 2082 К.O Novom Beogradu , vanknjižno vlasništvo GRADITELJ AD u stečaju , površine 17 m2 , ukupne procenjene vrednosti 856.800,00 dinara .
Depozit iznosi 171.360,00 dinara .
Početna cena iznosi 428.400,00 dinara .
Licitacioni korak iznosi 20.000,00 dinara .
Porezi i drugi troškovi padaju na teret kupca i nisu uključeni u cenu .
Imovina se prodaje u viđenom stanju bez garancija stečajnog upravnika u pogledu eventualnih nedostataka na predmetu prodaje.
Pravo na učešće imaju sva , domaća i strana , pravna i fizička lica koja:

 1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu , najkasnije do 17.01.2019.godine , radi otkupa prodajne dokumentacije koja je sastavni deo ovog oglasa , u iznosu od 20.000,00 dinara po celini na račun stečajnog dužnika 105-13553-13 . Profaktura se može dobiti preporučenom poštanskom pošiljkom tri dana nakon telefonske najave , ili emailom , stečajnom upravniku o zainteresovanosti za učešće na oglasu sa oznakom celine .
 2. uplate novčani iznos u iznosu od 20,00 % procenjene ukupne vrednosti celine na račun stečajnog dužnika broj 105-13553-13 ili polože bakarsku garanciju ( naplativu bez protesta na prvi poziv ) na ime depozita . Rok za uplatu novčanog iznosa , odnosno polaganja garancije je 18.01.2019.godine .
  U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja , nakon čega će mu biti vraćena garancija .
 3. potpišu Izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita . Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije .
  1. koja se registruju kao učesnik u javnom nadmetanju .
   Nakon uplate depozita , a najkasnije do 20.01.2019.godine , tri dana pre održavanja javnog nadmetanja ,potencijalni kupci radi pravovremene evidencije obavezni su da dostave prijavu za ućešće na javno nadmetanje i potpisanu izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita stečajnom upravniku lično ili na adresu : ulica Jovana Pavlovića 7 , 17500 Vranje .
   Imovina , koja je predmet prodaje iz ovog Oglasa , može se razgledati svakog radnog dana od 09 – 12 časova , uz predhodnu najavu stečajnom upravniku na telefon 062 461 078 ili emailom na adresu mitic92@gmail.com .

Javno nadmetanje će se održati 23.01.2019.godine u 14 00 časova u Leskovcu u prostorijama Privrednog suda , ulica Bulevar Oslobođenja 2 , u prisustvu komisije formirne odlukom stečajnog upravnika i uz prisustvo predstavnika ponuđača .
Registracija učesnika počinje 23.01.2019. godine u 12 00 a završava se u 13 45 minuta .
Pozivaju se članovi Odbora poverioca , ponuđači i sva zainteresovana lica da prisustvuju prodaji .
Registracija lica podrazumeva:
1) proveru identiteta zainteresovanog kupca ili njegovog punomoćnika i potvrde o položenom depozitu;
2) izdavanje numerisane kartice;
3) potpis zainteresovanog kupca ili ovlašćenog punomoćnika na listi učesnika.
Stečajni upravnik ili lice ovlašćeno od strane stečajnog upravnika sprovodi postupak javnog nadmetanja tako što :
1… Registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju ,
2… Otvara javno nadmetanje i čita pravila nadmetanja ,
3… Poziva učesnike da prihvate ponuđenu cenu prema unapred utvrđenim koracima uvećanja,
4… Održava red na javnom nadmetanju ,
5… Proglašava kupca koji je prihvatio najvišu ponuđenu cenu ,
6… Potpisuje zapisnik ,
Po sprovedenoj prodaji proglašeni kupac će sa stečajnim upravnikom zaključiti Ugovor o prodaji u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen ra tekući račun stečajnog dužnika AD GRADITELJ Leskovac u stečaju .
Кupac je dužan da uplati preostali deo kupoprodajne cene u roku od 15 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora na tekući račun stečajnog dužnika broj 105-13553-13.
Nakon uplate kupoprodajne cene od strane kupca i po dobijanju potvrde od strane stečajnog upravnika o izvršenoj uplati u celosti , a po donošenju rešenja stečajnog sudije kojim se konstatuje prodaja , kupac stiče pravo na uknjiženje vlasništva na nepokretnosti .
Svako lice koje je steklo pravo na učešće u prodaji u skladu sa uslovima iz ovog oglasa gubi pravo na depozit u skladu sa Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita .
Ukoliko izabrani kupac ne potpiše ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u ugovorenom roku i na propisan način , kao i u svim drugim slučajevima predviđenim Izjavom o gubitku prava na povraćaj depozita , gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač u postupku javnog nadmetanja
Učesnicima koji nisu stekli status kupca i drugog najpovoljnijeg ponuđača depozit se vraća u roku od 8 dana od dana završetka javnog nadmetanja .


Pogledaj takodje

Meka ružica krasi bašte na jugu Srbije, a ima i lekovita svojstva

Alcea rosea, kineska ruža, havajska ruža, na jugu Srbije odomaćena kao ‘’meka ružica’’, cvet je …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *