Početna / DRUŠTVO / Obuka za medijatore 15. marta u Nišu
hotel bell

Obuka za medijatore 15. marta u Nišu

Fakultet političkih nauka u Beogradu u skladu sa dozvolom nadležnog Ministarstva pravde, ovlastio je Regionalnu kancelariju posrednika Niš, da unapređuje medijaciju (posredovanja u rešavanju sporova) na teritoriji Južne Srbije.

Obuka će se realizovati 15. marta u Regionalnom centru u Nišu, po programu akreditovanom kod Ministarstva pravde Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o posredovanju (medijaciji) i Pravilnikom o programima obuke za posrednike. Program je akreditovan i u sistemu socijalne zaštite.

Program osnovne obuke je uslov za naredne specijalizovane programe obuke za posrednike.

Po završetku programa kandidati/kinje dobijaju odgovarajući sertifikat i stiču uslov za lincencu iz oblasti medijacije koju izdaje Ministarstvo pravde na osnovu završene osnovne obuke. Polaznici obuka koji rade u socijalnoj zaštiti, dobijaju odgovarajući broj bodova za licenciranje, jer su programi istovremeno akreditovani u sistemu socijalne zaštite.

Za obavljanje poslova posrednika lice mora da ispunjava sledeće uslove:

Da je poslovno sposobno

Da je državljanin Republike Srbije

Da je završilo osnovnu obuku za posrednika

Da ima visoku stručnu spremu

Da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova posredovanja

Da ima dozvolu za posredovanje

Da je upisano u Registar posrednika

Medijacija je alternativni način rešavanja sporova, u kojem treće nezavisno, neutralno i nepristrasno lice, posrednik – medijator, pomaže stranama u sukobu da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja.

Medijator je specijalno obučena osuba (neutralna strana) za posredovanje u konfliktima (medijacija). 

Medijator nije sudija, nije arbitar i nema pravo da savetuje stranke. Njegova uloga je da strankama pomogne da razumeju svoje interese dok ne zadovolje potrebe koje su izazvale sukob, i da stranke zajednički pronađu adekvatno rešenje prihvaltljivo za obe strane.  

Medijatori su nezavisni i nepristrasni, ali ukoliko se posumnja u njihovu nepristrasnost mogu da ga izuzmu iz postupka ili prekinu medijaciju. Ipak, ukoliko medijator smatra da postupak medijacije ne ide željenim tokom i da je necelishodan, isti može prekinuti.

Medijatori imaju pravo na nagradu koju ugovara sa strankama u trenutku potpisivanja Sporazuma o pristupanju medijaciji.

Širenjem medijacije na teritoriji Srbije od značaja ja ne samo za učesnike u sporu, već i za državu i lokalnu samoupravu, odnosno gradove i opštine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti autorima i realizatorima programa, na adresu reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.

Pogledaj takodje

Neizvestan povratak u školske klupe!

U skladu sa preporukama Kriznog štaba sa sednice održane 5. marta 2021. godine, doneta je …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *